Na wrocławskim rynku pracy bardzo ważną rolę odgrywa Poradnictwo Zawodowe. Dzieje się tak, dlatego iż pomaga ono osobom bezrobotnym, które to są zarejestrowane w PUP oraz aktywnie poszukują zajęcia.

Pomoc w poszukiwaniu pracy w  Praca Bielsko odbywa się tutaj na wiele różnych sposobów, lecz przede wszystkim polega na informowaniu bezrobotnego o zawodach, szkoleniach a także różnorodnych kursach, które mają pomóc zdobyć doświadczenie.

Dodatkowo pomoc ta polega na prowadzeniu różnorodnych porad, dzięki którym bezrobotny ma większą szansę, aby wybrać właściwy dla siebie zawód. Brane tutaj są pod uwagę jego uzdolnienia, wiedza oraz dotychczasowe doświadczenie.

Poradnictwo zawodowe pomaga nie tylko w poszukiwaniu pracy osobom zarejestrowanym, ale także tym, którzy nie widnieją w spisie bezrobotnych. Dla nich, bowiem przygotowane są informacje zawodowe przeznaczone do samodzielnego wykorzystania.