Rozmaite kłopoty i problemy w różnych obszarach swojego życia, to rzecz powszechna w naszym życiu. Różni ludzie różnie sobie radzą z tym, żeby je rozwiązać, części pójdzie to wszystko naprawdę szybko, a u innych tempo będzie znacznie mniejsze. Wiele rozmaitych metod umożliwia to, aby poznać wiele ciekawych podejść do problemów życiowych, a oprócz tego efektywnie wyszukiwać jak najlepsze rozwiązania.

Do tego typu metod należy gry biznesowe ( dodatkowe informacje: http://www.symulacje.edu.pl ), która opiera się na skupieniu się na istocie ludzkiej i jej chęciach tworzenia wynalazków rewolucjonizujących świat. Wykorzystanie w odpowiedni sposób gier biznesowych umożliwi dotarcie do innowacyjnych, nieszablonowych rozwiązań. Technikę, która jest prezentowana można wykorzystywać w rozmaitych celach w biznesie, na przykład w szeroko pojętym HR.

Jak pokazują różne badania prawie 80% osób na kierowniczych stanowiskach uznaje gry biznesowe za jeden z istotniejszych elementów w ich organizacji. Co więcej, w podmiotach, w jakich dużą wagę się przykłada do zarządzania ludzkimi zasobami, ta właśnie metoda jest wykorzystywana w dużo większym zakresie. Pozwala ona zupełnie inaczej spoglądać na kandydatów chętnych do pracy, a co za tym idzie wybierać najlepszych.

Punktem wyjścia jeśli chodzi o technikę gry menedżerskiej jest zdefiniowanie problemu, który się rozwiązuje, będzie to już połowa sukcesu. Pierwsze pytanie powinno brzmieć, czemu zmiana jest wymagana, a w dalszej kolejności jaki ma być zakres takich zmian. Żeby to pytanie zadać, należy stworzyć grupę ekspertów z dużym doświadczeniem, najlepiej z mocno zróżnicowanymi kompetencjami.

Prezentowana metoda to przede wszystkim praca warsztatowa, dlatego stworzona grupa musi być dobrze poinformowana o problemie jaki jest do opracowania. Powinno się też dać możliwość wypowiedzenia się członkom na temat poruszanego rozwiązania. Każda osoba może całkowicie inaczej spostrzegać całość problemu, a tym samym mieć potem zróżnicowane koncepcje.

Mając już wiedzę, co jest źródłem problemów i jakie będą drogi prowadzące do celu, należy zająć się klientem. Przy prowadzeniu rekrutacji będzie to szukający pracy kandydat. Zadaniem całego zespołu będzie analiza jego potrzeb i oczekiwań, a następnie później stworzenie charakterystyki. Ostatni krok symulacji strategicznej, najbardziej angażujący to wymyślanie, i wybranie spośród wielu rozwiązań tego najbardziej odpowiedniego.