Managerowie, którzy wiedzą o potrzebie inwestowania w w swoich pracowników, bardzo chętnie sięgają po różnego rodzaju nieodpłatne materiały do wyjazdów integracyjnych np na tej stronie: http://www.szkolenia-integracyjne.pl . Firmy zajmujące się ich dostarczaniem przeważnie też udzielają informacji o tym, jak wszystko przeprowadzić. Ale pomimo tego nie mają one wpływu na to, jak szkolenia integracyjne się skończą, gdyż bardzo dużo zależeć tu będzie od osoby prowadzącej.

Duża część narzędzi tego typu nie wymaga jakiś wielkich umiejętności, z pomocą instrukcji osoba z jakimś doświadczeniem z całą pewnością powinna sobie poradzić prowadząc zabawy i wyjazdy team building. Jednak wbrew pozorom na trenerze zajmującym się szkoleniem spoczywa spora odpowiedzialność, musi on bowiem wykorzystać materiały w taki sposób, żeby potrzeby zespołu zostały zaspokojone.

Sposób prowadzenia takich szkoleń lub imprez i sposoby reakcji trenerów prowadzących szkolenia były przedmiotem wieloletnich badań, które prowadził nieszablonowy w podejściu naukowiec Thiagarajan. Udało mu się między innymi odkryć, że nawet jeśli w pierwszej chwili sposoby reagowania trenerów event mają przypadkowy charakter, to mimo wszystko w decyzjach, które podejmowali dostrzec można pewne zależności.

Naukowiec analizują przeprowadzone badania podał sześć ważnych zagadnień, opisujących w największym skrócie wyzwania czekające przez szkoleniowcami. Raczej nie będzie specjalnych przeszkód, aby je zastosować, a mogą być użyte bez względu na okoliczności szkoleń. Thiagarajan podał je w postaci kompletu pytań, jakie powinny zostać zadane na samym początku szkolenia integracyjnego.

Pierwsze zagadnienie do analizy to ustalenie zakresu elastyczności prowadzonych zajęć i tolerowanie ewentualnego naginania reguł, to w dużej mierze będzie zależało od stylu pracy i doświadczeń grupy. Trzeba chwilę się też pochylić nad tempem pracy. Można ustalić sztywne ramy czasowe i ich się trzymać, a można także trochę zwolnić i zdecydować się na zmiany w grafiku.

Bardzo ważny obszar, od którego w dużej mierze zależy sukces całego przedsięwzięcia, to umiejętność koncentracji na wyznaczonych celach. Jeżeli rolą zespołu jest ukończenie zadania, to warto się tego konsekwentnie trzymać, także podczas podsumowania rezultatów. Równocześnie zespół ma dobrze wiedzieć, że pełna odpowiedzialność za doprowadzenie sprawy do końca będzie na nim spoczywać, tu pojawia się następny z decyzyjnych aspektów to znaczy kontrola.