Kryzys finansowy zniknął na razie z horyzontu, ale nie zmienia to faktu, że prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorcy muszą operować w ramach określonych wyznaczników. Jednym z kluczowych czynników jest działanie w oparciu i zgodnie z ramami budżetowymi. Wartość pieniądza w firmie i gospodarce jest nie do przecenienia, a obecnie niezwykle kosztowne może być powstrzymywanie się od inwestycji, które wpływają na innowacyjność i nowoczesne funkcjonowanie firmy. Jedną z takich usług jest niewątpliwie outsourcing.

Czym jest outsourcing?

Usługi outsourcingu polegają na przeniesieniu wykonywania określonych zadań na zewnętrzne podmioty, które realizują wybrane przez zleceniodawcę zadania, niezwiązane bezpośrednio z działalnością firmy. W praktyce firma funkcjonująca na przykład w branży turystycznej może zlecić innym podmiotom, w ramach outsourcingu, wykonywanie usług związanych z księgowością czy utrzymaniem porządku w miejscu pracy. Najczęściej firmy decydują się na korzystanie z usług zewnętrznych wykonawców między innymi w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz wszelkimi zadaniami związanymi z IT. Jest to alternatywa dla poszukiwania pojedynczych pracowników do wewnętrznych działów firmy za pośrednictwem portali z ogłoszeniami o pracę.

W czym outsourcing jest lepszy? Przede wszystkim w kwestii finansowej. Korzystanie ze współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami, którzy przejmują na siebie część działalności, niezbędnej do efektywnego i wydajnego funkcjonowania firmy jest zazwyczaj przede wszystkim bardziej opłacalne z perspektywy wydatków. Dotyczy to szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw, w których budowanie specjalnych działów, które zajęłyby się na przykład sprawami kadrowymi niesie ze sobą koszty nieproporcjonalnie wyższe od umowy z wykonawcą na zasadzie outsourcingu. Szczególnie jeśli zapotrzebowanie na konkretne usługi jest jedynie okresowe – wtedy umowa zawierana jest na dany wymiar czasu i tylko za to płaci odbiorca outsourcingu. W przypadku tworzenia własnych działów w strukturach firmy, koszty ponoszone są cały czas, niezależnie od zapotrzebowania.

Po drugie, co jest równie, o ile nie bardziej istotne, zwłaszcza w perspektywie rynku informatycznego, jeśli przedsiębiorca zleca określone obowiązki wyspecjalizowanej firmie IT, czyli dostawcy outsourcingu, ma szansę korzystać z najnowszych rozwiązań znanych w branży. Specjaliści IT obecni na rynku jako firmy świadczące usługi outsourcingu mają dostęp do innowacyjnych metod i narzędzi, głównie przez to, że w branży IT nie ma miejsca na zaprzestanie rozwoju. Po prostu decydując się na współpracę z dostawcami outsourcingu firma może czerpać z wiedzy i doświadczenia sprawdzonego zespołu ludzi, bez potrzeby włączania ich na stałe w struktury swojej firmy.

Rozwój outsourcingu IT w Polsce

Jak wygląda rynek outsourcingu w naszym kraju? Przedsiębiorcy zaczęli licznie i chętnie korzystać z takiej możliwości już kilka lat temu. Jak wskazuje raport KPMG „Zupełnie nowy świat outsourcingu usług IT” po czasie niepokoju, związanym z poważnymi perturbacjami gospodarczymi na świecie przedsiębiorcy zaczęli szukać nowych sposobów na to, aby powrócić aktywnie na rynek. I tu outsourcing IT często stanowił wyjście z sytuacji, w której firmy nie były gotowe podejmować dużych inwestycji związanych z ryzykiem finansowych. Wyniki badań wskazują jednak na to, że o ile redukcja kosztów stanowi najważniejszy czynnik determinujący planowanie skorzystania z outsourcingu IT (26%), o tyle nie stanowi jedynego przekonującego powodu. Równie ważna jest poprawa jakości wykonywanych działań (21%) oraz dostęp do umiejętności wykwalifikowanych specjalistów (19%). Przedsiębiorcy doceniają też elastyczność finansową, jaka wynika z umowy z zewnętrznym wykonawcą (11%) oraz możliwość skorzystania z najnowszych rozwiązań znanych w branży (11%).